Biofyringsolje


Alle oljefyrkjeler kan benyttes med biofyringsolje.

Biofyringsolje er basert på resirkulerte biologiske oljer, dette kan være fra fisk, planter eller animalske kilder. Dette er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddelindustri, det er olje fra fettutskillere og forurenset bioolje, uegnet til matbruk.

Denne oljen krever kun små modifikasjoner på eksisterende brennere. Ofte må oljetank rengjøres. De rimeligste biofyringsoljene krever kontroll på lagertemperatur. Dette kan gjøres ved isolering eller oppvarming av tank/tankinnhold. Biofyringsolje lagres ellers på samme måte som fossil fyringsolje. Biofyringsolje kan blandes, og brukes i kombinasjon med fossil olje om det ønskes.

Biofyringsolje er et forlokkende alternativ til fossil fyringsolje. Fordelen er at du ved å gå over til et slikt brennstoff kan beholde oljefyren og oppvarmingsløsningen du allerede har. Du trenger bare gjøre mindre endringer på varmeanlegget ditt. Dette gjør at du slipper unna de høye investeringskostnadene.

Passer biofyringsolje for deg?

  • Du vil bare bruke biofyringsolje i tillegg til en annen fornybar oppvarmingsløsning på de kaldeste dagene.
  • Oljefyren din har høy virkningsgrad, og justerer varmeproduksjonen etter behovet ditt.
  • Du har det trangt økonomisk, og har ikke mulighet til å ta på deg nye investeringer, eller det er ting ved din situasjon som gjør det utfordrende å ha en lang tidshorisont.

Kilde: oljefri.no

Les mer på ECO1 sin hjemmeside

Kontakt oss om du ønsker et tilbud!Utviklet av Effekt Media