Gassoppvarming


Vegghengte gasskjeler

Bruk av gass til oppvarming er en meget effektiv og rimelig måte til og dekke oppvarmingsbehov og forbruksvann. Disse monteres rett på vegg med avgass rett ut gjennom veggen. De har ikke krav til branncelle og kan monteres for eksempel på et vaskerom, og er nærmest lydløse.

Ved montering av gassanlegg er det mange kombinasjoner som kan benyttes, for eksempel til gasstopp for matlaging og ved grilling. Tank og rørsystem graves ned, slik at ikke noe av dette er synlig. Det er svært trygt og ha et gassanlegg montert, det er alarm og bruddsikring i alle anlegg.

1301476862029.Scale.w-200.h-270

Gasskjel konvensjonell

Alle støpejernskjeler er beregnet for bruk av gass til fyring, de er beregnet for pipe, og benyttes normalt ved større uttak av energi.

1301476862885.Scale.w-194.h-199

Strålevarme

Dette er beregnet på og benytte i haller og verksteder, det fungerer på den måten at alle personer blir oppvarmet i arealet og ikke bygget, dette er den desidert rimeligste måte og varme opp sånne arealer. Det er også svært godt egnet til kirker og forsamlingsplasser, da tiden for oppvarming før bruk er svært kort.

1301476864153.Scale.w-346.h-151

Kontakt oss om du ønsker et tilbud på gassoppvarming!Utviklet av Effekt Media