Varmeanlegg


Vi prosjekterer, bygger og bygger om eksisterende varmeanlegg i Moelv, Hamar og omegn.

Det som vi mener i dagens miljø og energi diskusjon er at alt fokus blir satt på energikildene, ikke hvordan denne benyttes. Det er store muligheter for å spare energi og miljø ved å gjøre noe med også eksisterende anlegg, i form av thermostatstyring, etterisollering og bedre innregulering er det mye å hente i varmeanleggene rundt i landet.

En annen ting man skal tenke over er ved et eventuelt skifte av energibærer, er anlegget. Et det bygget for høytempererte behov, dvs. små rørdimensjoner, eller for lavtempererte? Dette påvirker valget av energibærer i form av virkningsgrad svært mye.

varmeanlegg hedmark

Hva er et varmeanlegg?

Et varmeanlegg er et anleggssystem hvor oppvarmingen skjer fra et sentralt kjelanlegg som drives med olje, gass, fast brensel, solvarme, varmepumpe og/eller elektrisk kraft. Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, rørsystemet, radiatorene for varmeavgivelse og automatikken for styringen av varmeavgivelsen. Fra det sentrale kjelanlegget distribueres det varme rundt om i bygget med et varmebærende medium som kan være vann, damp eller luft.

Oljekjeler installeres ikke lenger. Det er politisk vedtatt at det etter 2020 ikke skal være mulig å kjøpe fyringsolje. Alternativene til olje er fjernvarme der det finnes. Er ikke fjernvarme tilgjengelig, er mulighetene bergvarme, luft varme eller elektrisitet.

Kontakt oss om du ønsker et tilbud på varmeanlegg!Utviklet av Effekt Media