Oljefyring


Vi leverer og utfører service på alle typer oljefyringsanlegg. Et anlegg oppvarmet med fyringsolje er det rimeligste alternativ ved installasjon. Disse har fått et litt ufortjent rykte blant våre politikere grunnet uforstand.

Ved fornyelse av eldre anlegg er ofte besparelsen opptil tredve prosent i forbruk og utslipp. Disse kan også benytte bioolje som vil komme mer på markedet etter hvert. Det er svært enkelt og benytte dette i kombinasjon med andre energikilder, da denne ikke har noen begrensning i bruksområde og eget vedlikehold. Disse anleggene har lang teknisk levetid og minimalt med vedlikeholdskostnader i bruksperioden.

fyrkjele til oljefyr

Har du gammel oljefyring i boligen din?

Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel bør forbys innen 2020. Dersom oppvarmingen i boligen din i hovedsak er basert på oljefyring, kan du få støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar og miljøvennlig vannbåren energikilde.

Kontakt oss om du ønsker et tilbud på Oljefyr!

SØK OM STØTTE HER!

 Utviklet av Effekt Media