Service på varmepumper


Vedlikehold og service på varmepumper

Vi utfører vedlikehold og service på varmepumper i Moelv, Hamar og omegn.

En varmepumpe krever ikke mye vedlikehold eller service sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer. Service på varmepumper sikrer en mer effektiv drift av varmepumpen og mindre slitasje på komponentene. Hva som kreves av vedlikehold for nettopp din type varmepumpe, finner du som regel informasjon om i brukerveiledningen. Installatøren bør gi deg en grundig gjennomgang av hva slags vedlikehold du kan gjøre selv når varmepumpen er installert og testet

Hvor ofte bør varmepumpen ha service?

Det varierer for ulike typer og modeller, men generelt så trenger en varmepumpe lite vedlikehold. Sjekk alltid brukerveiledningen i forhold til hva som kreves av deg. Installatøren skal også informere deg om dette. Din installatør vil kunne gi deg en anbefaling på hvor hyppig ditt anlegg trenger service. Følger du anbefalinger for vedlikehold og service er du sikret god og stabil drift i mange år.

Serviceavtale med forhandler

Det vil ofte være mest gunstig å inngå en serviceavtale med firmaet som installerte varmepumpen. Når det gjelder varmepumper for vannbåren varme bør serviceavtalen med forhandleren innebære tett oppfølging av anlegget i oppstartsperioden for å påse at systemet fungerer helt optimalt. Be om en skriftlig brukerveiledning som viser hvordan anlegget skal brukes og reguleres. Brukerveiledningen bør være på norsk.

Service på varmepumper

Det er viktig å holde varmepumpen i god stand, det kan være lurt med en service før fyringssesongen starter. Sjekk alltid brukerveiledningen i forhold til anbefalt service.

Bestill service på varmepumpe ved å ringe oss, eller fyll ut kontaktskjemaet vårt med mest mulig informasjon, så kontakter vi deg.

varmepumpe serviceUtviklet av Effekt Media