Solenergi – solcellepanel


Solenergi er en energiform som vil komme mer og mer, denne kan benyttes i to former:

  • Direkte uttak av elektrisitet
  • Oppvarmet vann for oppvarming/forbruksvann

Nyttige fakta om solcellepanel

Med et solcelleanlegg på taket, kan du lage din egen strøm fra kun 25 øre/kWh* fast de neste 30 årene!

Ved og fange opp induksjonsstråling fra himmelen oppvarmes vann i sløyfer som overfører dette til et vannbårent varmeanlegg. Mange tror at det må være sol for og få ut energi på denne måten, det er heldigvis feil. Målinger viser at det er helt opptil 300 dager i året som man kan hente ut energi på denne måten på østlandet.

Det er stor utprøving av dette i europa, og vi tror at dette vil bli energikilde som vil bli mye brukt som grunnoppvarming i fremtiden, når de tekniske delene blir bedre. Ved dagens bygg og energibehov viser det seg at en større del av energibehovet retter seg mot forbruksvann, hvor dette en meget lønnsom måte og varme opp med.

solcellepanel solenergi hamar

Installasjon av solcellepanel

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

De nye energireglene åpner for å øke kravet til energiramme med 10 kWh/m²år hvis det er fornybar elektrisitetsproduksjon på eiendommen; minst 20 kWh/m²år. Ett alternativ er solceller. For et bygg på 200 m² må produksjonen være 4000 kWh i året.  Ifølge Norsk Solenergiforening krever dette ca 30 m² solceller, avhengig av type solcellepanel og plassering.

Når er strømbehovet høyest?

En vurdering det er smart å gjøre tidlig, er varme- og strømbehov måned for måned. Det kan være gunstig å installere et solcelleanlegg med effekt som dekker elektrisitetsbehovet om sommeren, fordi vi får lite betalt for å levere overskudd til strømnettet i Norge.

I yrkesbygg kan det derfor være fornuftig å dekke hele eller deler av kjølebehovet med solceller. Hvis målet ikke er å oppfylle kravet om økt energiramme, er det også fornuftig å kartlegge behovet for varmt tappevann i bygget. Er det høyt, kan solfangere kan være et økonomisk gunstig alternativ. (Solfangere produserer mer energi per arealenhet).

Sjekk hvor mye strøm DU kan lage selv!

Skriv inn din adresse i søkefeltet under:Utviklet av Effekt Media