Biovarme


Vedkjel

Vedkjeler bygges i hovedsak sammen med lagringstanker for vann, slik at oppvarmet vann akkumuleres på disse, og styres ut på varmeanlegget. Det finnes i dag flere forskjellige typerkjeler og løsninger, og det som er svært viktig og tenke på hvis man velger vedkjel til oppvarming er plassering av anlegget, denne må stå slik at det er enkel tilgang med ved og vedlikehold, for eksempel i garasje eller tilbygg.

1301476876810_Fotor

Pelletskjel

Pelletskjel kan monteres som andre kjeler, men det er viktig og tenke på hvordan lagringsmuligheter for pelletstanker, samt vedlikehold. Det kan også monteres pelletsbrennere i eksisterende kjeler, men er avhengig av stort brennkammer hvis de skal fungere optimalt. Det er ikke behov for akkumulatortanker for og benytte pelletskjell.

Fliskjel

Flisfyring er først og fremst beregnet på landbruk og industri med behov for større energibehov. Det finnes forskjellige typer flisfyringsanlegg beregnet på forskjellig flis, DETTE er veldig viktig ved beskrivelse av anlegget. Et flisanlegg er bygget opp ganske likt som et vedanlegg, men trenger mindre akkumulatorvolum, og fyres automatisk. Det gis i dag støtte til og benytte bioenergi til oppvarming, dette kan søkes hos Enova.

Kontakt oss om du ønsker et tilbud på installasjon av biovarme!Utviklet av Effekt Media