Oljetanker


Oljetanker produseres i hovedsak i fiberplast eller stål, men i dager det hovedsakelig tanker i fiberplast som benyttes. Fordelen med disse er at de ikke utsettes for korrosjon eller kjent aldring, og kan benyttes til bioolje. Disse leveres enten som tanker nedgravd, eller som kjellertanker i forskjellige størrelser tilpasset behovet.

Loven sier at DU som som huseier er ansvarlig ved utslipp fra tanker på egen grunn, ved gamle ståltanker er det pålagt kontroll, dette er huseiers ansvar og påse at dette blir utført. Vi leverer komplette løsninger med tank og entreprenør ved monteringer, samt kontroll av eksisterende tanker som vi er sertifisert for.

nedgravd oljetank

Kontakt oss om du ønsker et tilbud på Oljetank!Utviklet av Effekt Media