Rørlegger


Rørlegger for Moelv, Hamar og omegn

Våre rørleggere har god erfaring fra alle typer sanitærløsninger, og svært god kunnskap på løsninger i tømrede bygg. Vi kan levere komplette skreddersydde løsninger tilpasset ditt behov. Vi garanterer en høy faglig utførelse på vårt arbeid.

rørlegging på nybygg

Rørleggertjenester

  • Rørlegger innen nybygg, restaurering, service og varmeanlegg.
  • Bytte av varmtvannsbereder.
  • Alt utvendig og innvendig røropplegg og installasjon.
  • Installasjon av varmeanlegg med varmepumper (vann – vann og luft – vann)
  • Service (staking av tette avløpsrør, skifte av kraner, reparasjon av kraner og lignende)

Det er krevende å gjøre godt rørleggerarbeid. Mange materialer og produkter hører ikke sammen. En god rørlegger vet hva som fungerer best. Det hjelper dessuten ikke om produktet er av topp kvalitet hvis det monteres galt. I følge Byggforsk skyldes over halvparten av vannskadene monteringsfeil, og de fleste vannskader skjer i privatboliger. Overlat derfor jobben til en fagperson, det lønner seg.

Vi skifter kraner eller går over anlegg du er usikker på. Vi kan utføre vannsjekker eller kjøre kamera på eksisterende anlegg for å finne ut av eventuelle problemer du har med gamle anlegg. Vi samarbeider godt med deg og dine samarbeidspartnere og gir gjerne pris på nye eneboliger, restaurering, tilbygg, leiligheter eller industri. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, så får du et gratis prisoverslag på grunnlag av tegninger eller befaring.

Trenger du rørlegger i Moelv, Brumunddal, Hamar og omegn? Spør oss om tilbud!

rørlegger uteUtviklet av Effekt Media