Rens av varmeanlegg


Vi utfører full rens av varmeanlegget

Hvorfor det er viktig og rense varmeanlegget?
Når vann brukes til oppvarming, så bygger det seg opp forurensninger over tid i rørsystem, fyrkjeler, varmevekslere osv. Dette er kalk, salt, rust og bakterier som ligger i ubehandlet vann.

Alle vannbårne varmeanlegg vil før eller siden bli rammet av forurensning og gjengroing, dette går utover levetid og effektivitet. Problemet er att det legger seg ett belegg i rørene som funger som en isolator mellom vannet og radiatorer/rør i gulvvarme. Detter fører til tap av varme overføringen som igjen fører til behov for høyere temperatur på vannet og høyere energiforbruk/kostnad

Når problemet oppstår er avhenging av hvordan vannkvaliteten er på stedet. Hardt eller mykt vann fremskynder problemer med gjengroing.

Ved ettermontering av varmepumpe på eksisterende anlegg så må rens utføres.

Våre produkter blir levert fra Vita Clean.

 

Korrosjonsskader vannfilter

Korrosjonsskader vannfilter

Utspyling varmeanlegg

Utspyling varmeanlegg

bunnslam fra tank

Bunnslam fra tankUtviklet av Effekt Media